วัย Gen Z อยากตามฝันให้สำเร็จ ต้องรีบลงทุนเร็ว

ในยุคนี้ใคร ๆ ก็ต่างกันมาเริ่ม ลงทุน กันมากขึ้น โดยเฉพาะคนวัย Gen Z ซึ่งเป็นกลุ่มคนที่กำลังเติบโตมาเป็นประชากรในกลุ่มวัยแรงงาน และเป็นกลุ่มที่สำคัญที่สุดในขณะนี้ แต่ด้วยวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป และยุคสมัยที่ห้อมล้อมไปด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ทำให้การลงทุนกับกองทุนรวมเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่คนวัย Gen Z ใช้เป็นแหล่งในการออมเงิน และใช้เป็นทางลัดในการเดินทางตามความฝันให้สำเร็จไปเร็วขึ้น!

วัย Gen Z คืออะไร

ทำความรู้จักกับคนวัย Gen Z กลุ่มประชากรที่เกิดในช่วง พ.ศ. 2540 – 2555 ซึ่งกลุ่มประชากรของวัยนี้เติบโตมาพร้อมกับสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ มากมาย จึงทำให้มีความสามารถในการใช้งานเทคโนโลยีทีมีความทัยสมัยต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว ใช้การติดต่อสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ตเป็นหลัก มีการเปิดกว้างทางความคิดมากขึ้นและสามารถยอมรับวัฒนธรรมที่แตกต่างกันได้มากขึ้นจากการรับข้อมูลข่าวสารทางโลกออนไลน์

และทำให้มีความเป็นตัวเองสูงมากขึ้น กล้าแสดงออก สามารถทำงานหลายอย่างได้พร้อมกัน กล้าที่จะเรียนรู้การเป็นมนุษย์หลายงาน เป็นคนที่มีความสามารถที่หลากหลาย อีกทั้ง ยังเป็นกลุ่มคนที่ให้คุณค่ากับการรักตัวเองเป็นอย่างมาก และมองความสำเร็จของตัวเองจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมันมาจากความชอบใจหรือความพอใจของตัวเองเป็นหลัก ไม่ยึดติดเรื่องการทำงานที่มั่นคง แต่จะมองหาช่องทางในการลงทุนต่าง ๆ ที่จะพาไปสู่ความสำเร็จ

ทางลัดสู่ความสำเร็จฉบับ Gen Z

ทางลัดสู่ความสำเร็จฉบับ Gen Z

ด้วยความที่คน Gen Z มักจะทำตามใจตัวเองเป็นหลัก มองหาคุณค่าของการใช้ชีวิต จึงมักที่จะเลือกออกเดินทางท่องเที่ยวเพื่อตามหาความหมายของชีวิต และสร้างรายได้เพื่อเพื่อนำไปใช้ตามหาความฝันของตัวเอง ทำให้คนวัย Gen Z หันมาศึกษา และเรียนรู้เรื่องการลงทุนทางการเงินมากยิ่งขึ้น อีกทั้ง ยังเรียนรู้ในการลงทุนรูปแบบต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการทำธุรกิจส่วนตัว การเทรดหุ้น การลงทุนกับกองทุนรวม และกองทุนอื่น ๆ

ซึ่งด้วยความเป็นคนวัย Gen Z ที่มักจะใช้เงินไปกับความชอบ และการใช้ชีวิตเป็นหลัก ดังนั้น เงินที่คนวัยนี้จะนำมาลงทุน จึงเป็นเงินที่ไม่ได้ก้อนใหญ่มาก แต่ทุกการลงทุนพวกเขาได้ทำการศึกษา และเรียนรู้มาเป็นอย่างดี เพื่อให้เกิดกำไรที่งอกเงยได้อย่างรวดเร็ว โดยไม่ต้องลงทุนมากมายก็สามารถนำเงินที่ได้ไปใช้เพื่อเป้าหมายของชีวิตได้แล้ว

โดยกองทุนที่เหมาะกับคนวัยนี้ มักจะเป็นกองทุนรวม ซึ่งจะเป็นการลงทุนสำหรับคนที่ไม่มีเงินลงทุนมาก ไม่มีเวลาในการติดตามผลในการลงทุน และจะมีผู้จัดการกองทุนเข้ามาเป็นตัวกลาง ทำหน้าที่ในการบริหารจัดการเงินทุนให้งอกเงยแทน และคุณก็จะรอรับผลตอบแทนจากการลงทุนนั่นเอง ทั้งนี้ กองทุนรวมที่เหมาะกับวัย Gen Z จะอยู่ในกลุ่มของกองทุนหุ้น กองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ และกองทุน Thematic ต่าง ๆ นั่นเอง

มารู้จักกับ กองทุนที่เหมาะกับ Gen Z

มารู้จักกับ กองทุนที่เหมาะกับ Gen Z

กองทุนรวมที่เหมาะกับ Gen Z กองทุนที่ 1 กองทุนหุ้น

กองทุนรวมหุ้นจะเป็นการที่คุณนำเงินไปลงทุนกับในหุ้นตามนโยบายต่าง ๆ ของกองทุนที่คุณเลือกซื้อ โดยกองทุนหุ้นที่คุณซื้อไปจะต้องมีการศึกษาผลประกอบการย้อนหลังในตลาดหลักทรัพย์เป็นอย่างไร ความเสี่ยงที่คุณยินยอมรับ และเงินที่ต้องใช้ในการลงทุนขั้นต่ำเริ่มต้นที่เท่าไหร่ ซึ่งกองทุนหุ้นที่น่าสนใจ จะเป็นประเภทของ Healthcare , พลังงงาน หรือเทคโนโลยี เป็นต้น

กองทุนรวมที่เหมาะกับ Gen Z กองทุนที่ 2 กองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศจะเป็นการที่คุณนำเงินไปลงทุนในหลักทรัพย์หรือสินค้าทางการเงินต่าง ๆ ของต่างประเทศ โดยมีนโยบายการลงทุนในสินทรัพย์ต่าง ๆ ที่สามารถสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนสูงกว่าการที่คุณลงทุนกองทุนรวมในประเทศนั่นเอง อาทิ การลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมต่าง ๆ , ทองคำ หรือน้ำมันในต่างประเทศ เป็นต้น

กองทุนรวมที่เหมาะกับ Gen Z กองทุนที่ 3 กองทุน Thematic

การลงทุนในกองทุนรวมที่จะเน้นการลงทุนตามกระแสหลักของโลก ที่มีแนวโน้มว่าจะสูงขึ้นเรื่อย ๆ ในระยะยาว อาทิ การลงทุนในกลุ่มของเทคโนโลยี , อุตสาหกรรม หรือ Healthcare หรือ จะเรียนรู้เกี่ยวกับการลงทุน กองทุน SSF ซึ่งถือว่า ก็น่าลองสำหรับการวางอนาคตแบบยาว ๆ เป็นต้น