เป้าหมายทางการเงินที่ทุกคนควรมีในชีวิต

เป้าหมายทางการเงินที่ทุกคนควรมีในชีวิต

เป้าหมายทางการเงิน ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญอย่างมาก ที่ทุกคนควรมีหรือวางแผนไว้เผื่ออนาคต โดยการมีเป้าหมายทางการนี้ จะช่วยให้คุณจัดการกับค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้ง่าย อีกทั้งจะไม่ก่อหนี้สินให้กับตัวเอง ทำให้ไม่เกิดความกังวลต่อการใช้เงินกับสิ่งต่างๆ และการมีเป้าหมายทางการเงินจะส่งผลดีและเป็นประโยชน์กับตัวคุณเองในหลายๆ ด้านอีกด้วย ซึ่งเป้าหมายทางการเงินนี้คืออะไร มีประโยชน์อย่างไร วันนี้ lipetogo จะพาคุณไปทำความรู้จักกับ เป้าหมายทางการเงินที่ทุกคนควรมีในชีวิต โดยจะเป็นอย่างไรบ้างนั้น ตามไปดูกันเลย

เป้าหมายทางการเงิน คืออะไร?

ก่อนอื่นเราต้องมาทำความรู้จักกันก่อนว่าเป้าหมายทางการเงินคืออะไร สำคัญอย่างไร ซึ่งเป้าหมายทางการเงิน คือ สิ่งที่เรากำหนดขึ้นเพื่อใช้ในการวิเคราะห์เป้าหมาย วางแผน และกำหนดทิศทางทางการเงิน เพื่อสร้างแผนปฏิบัติให้ลงมือทำ ซึ่งสิ่งนี้จะทำให้เรามีเป้าหมาย และสามารถไปถึงเป้าหมายทางการเงินที่วางแผนไว้ได้

โดยการมีเป้าหมายและการวางแผนที่ชัดเจน จะทำให้เรารู้ว่าต้องทำอะไร เมื่อไร อย่างไร และสิ้นสุดเมื่อไหร่ โดยการตั้งเป้าหมายด้านการเงิน ควรเป็นเป้าหมายที่ชัดเจนและมีความสอดคล้องกันด้วย

เป้าหมายทางการเงิน คืออะไร

เป้าหมายทางการเงินที่ควรมีในชีวิต

การมีเป้าหมายทางการเงินเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างมาก เนื่องจากเงินถือว่าเป็นปัจจัยที่สำคัญมากๆ ในการดำเนินชีวิต ดังนั้นเราจึงควรมีการวางแผนทางการเงินที่ดี โดยการวางแผนทางการเงินสามารถแบ่งออกตามระยะเวลาได้เป็น 3 ระยะ ดังต่อไปนี้

1. เป้าหมายทางการเงินระยะยาว

อันดับแรกคือการตั้งเป้าหมายทางการเงินระยะยาว ซึ่งเป็นระยะเวลามากกว่า 5 ปีขึ้นไป ถือเป็นเป้าหมายที่สำคัญมากที่สุดที่หลายคนมักมองข้าม เพราะเป้าหมายระยะยาว สามารถกำหนดและเป็นแนวทางในการตั้งเป้าหมายระยะกลางและระยะสั้นเพื่อให้เกิดความสอดคล้อง และสนับสนุนกันให้ประสบความสำเร็จในการไปถึงเป้าหมายได้ ตัวอย่างเป้าหมายระยะยาว เช่น การตั้งเป้าหมายมีเงิน 20 ล้านบาท เพื่อใช้ในวัยเกษียณอีก 30 ปีข้างหน้า เป็นต้น ดังนั้นการมีเป้าหมายทางการเงินระยะยาว จะช่วยให้ชีวิตของเรามีความมั่นคงขึ้นนั่นเอง

เป้าหมายทางการเงินที่ควรมีในชีวิต

2. เป้าหมายทางการเงินระยะกลาง

สำหรับเป้าหมายทางการเงินระยะกลางนี้ จะเป็นเป้าหมายที่ต้องการไปถึงในระยะ 2-5 ปี โดยเป็นเป้าหมายที่ไม่ใหญ่เท่ากับเป้าหมายระยะยาว แต่ก็ต้องใช้ระยะเวลาระยะหนึ่งในการไปให้ถึงเป้าหมายดังกล่าว และควรเป็นเป้าหมายที่สอดคล้องกับเป้าหมายระยะยาวด้วย ก็จะทำให้การไปถึงเป้าหมายสูงสุดทางการเงินมีความเป็นไปได้ และใกล้ความสำเร็จยิ่งขึ้น ตัวอย่างเป้าหมายระยะกลาง เช่น ต้องการการปลดหนี้ จำนวน 200,000 บาท ภายในอีก 2 ปีข้างหน้า หรือต้องการเก็บเงินก้อน 400,000 บาท เพื่อใช้ศึกษาต่อปริญญาโท ในอีก 3-4 ปี ข้างหน้า เป็นต้น การมีเป้าหมายระยะกลางจะทำให้เราสามารถประสบความสำเร็จได้ทีละขั้น จนสำเร็จไปถึงระยะยาวได้

เป้าหมายทางการเงินที่ควรมีในชีวิต

3. เป้าหมายทางการเงินระยะสั้น

ในส่วนของเป้าหมายทางการเงินระยะสั้นนั้น จะเป้าหมายทางการเงินที่ต้องการทำให้สำเร็จในระยะเวลาสั้นๆ เช่น ภายใน 1 ปี ซึ่งเป้าหมายระยะสั้นก็เป็นอีกหนึ่งเป้าหมายที่สำคัญในการดำเนินชีวิต และเพื่อการบรรลุเป้าหมายใหญ่ๆ ทางการเงินในอนาคตได้อีกเช่นกัน ตัวอย่างเป้าหมายระยะสั้น เช่น ต้องการเก็บเงินเพื่อซื้อโทรศัพท์มือถือ หรือต้องการแบ่งรายได้ส่วนหนึ่งมาออมในบัญชีฝากประจำเป็นจำนำ 8,000 บาททุกเดือน เป็นระยะเวลา 12 เดือน เป็นต้น การมีเป้าหมายระยะสั้นก็จะช่วยให้เราสามารถให้รางวัลกับตัวเองได้ และยังช่วยส่งเสริมให้เป้าหมายทางการเงินระยะยาวสำเร็จได้มากขึ้นด้วย

ประโยชน์ของการมีเป้าหมายทางการเงิน

ประโยชน์ของการมีเป้าหมายทางการเงิน

1. ทำตามเป้าหมายอยู่เสมอ การมีเป้าหมายทางการเงินที่ชัดเจนนี้ จะทำให้เรารู้ตัวอยู่ตลอดว่ากำลังทำเพื่ออะไรอยู่ และมีแรงจูงใจให้ลงมือจนเกิดความสำเร็จ

2. ลดความเสี่ยงในชีวิต หากคุณมีเป้าหมายทางการเงินที่ชัดเจนแล้ว จะช่วยลดความเสี่ยงในชีวิตได้ด้วย เนื่องจากเงินเป็นปัจจัยที่สำคัญมากๆ ในการดำรงชีวิต การมีเป้าหมายก็จะทำให้ดำเนินชีวิตไปได้อย่างมีแบบแผนมากขึ้น และยังช่วยลดความเสี่ยงให้กับสภาพทางการเงินมากขึ้นด้วย

ดังนั้น การมีเป้าหมายทางการเงินเป็นสิ่งที่ทุกคนควรมีในชีวิต เพราะถือว่าเรื่องการเงินเป็นส่วนที่สำคัญอย่างมากในการดำเนินชีวิตในแต่ละวัน อีกทั้งการมีเป้าหมายทางการเงินจะช่วยให้เราใช้ชีวิตได้รอบคอบ และมีแบบแผนอยู่เสมอ