October 27, 2021

รู้จักกับดอกเบี้ยแบบต่าง ๆ ของสินเชื่อก่อนที่จะกู้สินเชื่อ

การกู้สินเชื่อนั้น สิ่งที่คุณควรจะทำความเข้าใจนอกจากความหายของสินเชื่อ แล้ว อัตราดอกเบี้ยของสินเชื่อแต่ละประเภทก็เป็นสิ่งที่ผู้กู้ควรรู้จักเช่นเดียวกัน ในปัจจุบันนั้น อัตราดอกเบี้ยในการกู้สินเชื่อมีอยู่หลายประเภท ซึ่งบางประเภทก็มีกฎเกณฑ์ที่ตายตัว บางประเภทก็ต้องขึ้นอยู่กับสถานการณ์เศรษฐกิจในช่วง ๆ นั้น สินเชื่อ แต่ละประเภทนั้นก็จะมีอัตราดอกเบี้ยที่ต่างกันออกไป รู้จักกับดอกเบี้ยแบบต่าง ๆ ของสินเชื่อก่อนที่จะกู้สินเชื่อ เป็นตัวช่วยให้คุณทำความเข้าใจเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยแต่ละประเภทของสินเชื่อ เพื่อช่วยให้คุณได้วางแผนการเงินล่วงหน้าได้ รู้จักกับดอกเบี้ยแบบต่าง ๆ ของสินเชื่อก่อนที่จะกู้สินเชื่อ 1. อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก (Effective Rate) สำหรับใครที่เป็นสนใจในเรื่องของสินเชื่อนั้น …

7 ธนาคารฝากประจำดอกเบี้ยสูง ธนาคารไหนดี ปี2564

การฝากประจำ เป็นทางเลือกสำหรับคนที่ต้องการจะเก็บเงิน เพื่อเป้าหมายในอนาคต เช่น ซื้อบ้าน ซื้อรถ หรือเป้าหมายอื่น ๆ เพราะการฝากประจำจะช่วยเราออมเงินได้แบบรัดกุม และทำให้เรามีวินัยในการออมเงินสุด ๆ หลาย ๆ คนที่อยากจะเปิดบัญชีฝากประจำนั้น อาจจะกำลังหาธนาคารที่มีดอกเบี้ยที่สูง หรือฝากเงินประจำ ธนาคารไหนดี เพราะตอนนี้มีธนาคารมากมายเปิดให้บริการ ดังนั้นเราจึงนำ 7 ธนาคารฝากประจำดอกเบี้ยสูง ธนาคารไหนดี ปี2564 มาเป็นตัวเลือกให้กับคนที่ต้องการฝากประจำได้ชั่งใจ และเลือกธนาคารที่เราถูกใจ …

รู้จักข้อดีของการทำธุรกรรมทางการเงินออนไลน์

ยุคสมัยมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ เช่นเดียวกับปัจจุบันที่หลาย ๆ คนต่างก็มีโทรศัพท์มือถือไว้ใช้งานกันอย่างน้อยหนึ่งเครื่อง ซึ่งโทรศัพท์มือถือนี้ก็เป็นสิ่งอำนวยสะดวกให้กับตัวเราเองในหลาย ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นการสื่อสาร การทำงาน การดูหนังฟังเพลง รวมทั้งยังเป็นประโยชน์ในการทำธุรกรรมทางการเงินออนไลน์ (Online Banking หรือ Internet Banking) ได้อีกด้วย และการที่มีเทคโนโลยีที่สร้างความสะดวกสบายนี้เข้ามา จึงทำให้สังคมในยุคปัจจุบันเริ่มเปลี่ยนแปลงวิธีการใช้เงินในแบบเดิม มาเป็น “สังคมไร้เงินสด” ทั้งนี้การทำธุรกรรมทางการเงินออนไลน์ยังมีประโยชน์อีกมากมาย ซึ่งเราจะพาทุกคนไป รู้จักข้อดีของการทำธุรกรรมทางการเงินออนไลน์ ว่ามีอะไรบ้าง …

เป้าหมายทางการเงินที่ทุกคนควรมีในชีวิต

เป้าหมายทางการเงิน ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญอย่างมาก ที่ทุกคนควรมีหรือวางแผนไว้เผื่ออนาคต โดยการมีเป้าหมายทางการนี้ จะช่วยให้คุณจัดการกับค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้ง่าย อีกทั้งจะไม่ก่อหนี้สินให้กับตัวเอง ทำให้ไม่เกิดความกังวลต่อการใช้เงินกับสิ่งต่างๆ และการมีเป้าหมายทางการเงินจะส่งผลดีและเป็นประโยชน์กับตัวคุณเองในหลายๆ ด้านอีกด้วย ซึ่งเป้าหมายทางการเงินนี้คืออะไร มีประโยชน์อย่างไร วันนี้ lipetogo จะพาคุณไปทำความรู้จักกับ เป้าหมายทางการเงินที่ทุกคนควรมีในชีวิต โดยจะเป็นอย่างไรบ้างนั้น ตามไปดูกันเลย เป้าหมายทางการเงิน คืออะไร? ก่อนอื่นเราต้องมาทำความรู้จักกันก่อนว่าเป้าหมายทางการเงินคืออะไร สำคัญอย่างไร ซึ่งเป้าหมายทางการเงิน คือ สิ่งที่เรากำหนดขึ้นเพื่อใช้ในการวิเคราะห์เป้าหมาย …