7 ธนาคารฝากประจำดอกเบี้ยสูง ธนาคารไหนดี ปี2564

7 ธนาคารฝากประจำดอกเบี้ยสูง ธนาคารไหนดี ปี2564

การฝากประจำ เป็นทางเลือกสำหรับคนที่ต้องการจะเก็บเงิน เพื่อเป้าหมายในอนาคต เช่น ซื้อบ้าน ซื้อรถ หรือเป้าหมายอื่น ๆ เพราะการฝากประจำจะช่วยเราออมเงินได้แบบรัดกุม และทำให้เรามีวินัยในการออมเงินสุด ๆ หลาย ๆ คนที่อยากจะเปิดบัญชีฝากประจำนั้น อาจจะกำลังหาธนาคารที่มีดอกเบี้ยที่สูง หรือฝากเงินประจำ ธนาคารไหนดี เพราะตอนนี้มีธนาคารมากมายเปิดให้บริการ ดังนั้นเราจึงนำ 7 ธนาคารฝากประจำดอกเบี้ยสูง ธนาคารไหนดี ปี2564 มาเป็นตัวเลือกให้กับคนที่ต้องการฝากประจำได้ชั่งใจ และเลือกธนาคารที่เราถูกใจ และเหมาะกับเรามากที่สุด

7 ธนาคารฝากประจำดอกเบี้ยสูง ธนาคารไหนดี ปี2564

ฝากประจำคืออะไร?

หลาย ๆ คนที่อยากจะเริ่มออมเงินอาจจะสงสัยว่า การฝากประจำ คืออะไร และต่างอย่างไร กับ การฝากแบบออมทรัพย์ปกติ ซึ่ง ฝากประจำ คือ การนำเงินจำนวนหนึ่งไปฝากธนาคาร โดยที่จะต้องนำเงินจำนวนเท่ากันนี้ มาฝากเข้าบัญชีทุก ๆ เดือน ซึ่งจำนวนเงินขั้นต่ำในการฝากประจำก็ขึ้นอยู่กับแต่ละธนาคาร เมื่อถึงกำหนดระยะเวลาก็จะได้ดอกเบี้ยในอัตราพิเศษ ที่สูงกว่าการฝากในบัญชีออมทรัพย์หรือสะสมทรัพย์ทั่วไป โดยธนาคารจะเป็นผู้กำหนดระยะเวลาในการฝากเงิน

7 ธนาคารฝากประจำดอกเบี้ยสูง ธนาคารไหนดี ปี2564 - ฝากประจำคืออะไร?

เงื่อนไขของเงินฝากประจำ

การฝากประจำนั้นก็มีเงื่อนไขในการฝากเช่นกัน โดยแต่ละธนาคารจะมีเงื่อนไขของการฝากเงินทั้ง ผู้ที่สามารถฝากได้ จำนวนเงินขั้นต่ำ อัตราดอกเบี้ย ระยะเวลาในการฝาก โดย เงื่อนไขของการฝากประจำ ของธนาคารโดยส่วนมากคร่าว ๆ จะมีดังนี้ เงินฝากประจำทั่วไปสามารถฝากกี่ครั้งก็ได้ โดยเงินที่ฝากแต่ละครั้งจะนับช่วงเวลาครบกำหนดแยกกัน เช่น ฝากประจำ 3 เดือน ครั้งแรกเดือนมกราคม เงินก้อนนี้จะครบกำหนดในเดือนเมษายน ต้องฝากให้ครบกำหนดถึงจะได้รับดอกเบี้ยตามที่ธนาคารประกาศ หากผิดเงื่อนไข

เช่น ถอนเงินออกมาก่อน อาจไม่ได้รับดอกเบี้ย หรือได้รับดอกเบี้ยน้อยลง ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของธนาคารนั้น ๆ ดอกเบี้ยที่ได้รับจะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 15% เช่น ถ้าอัตราดอกเบี้ย 1.00% จะได้รับดอกเบี้ยจริง 0.85% ต่อปี สำหรับใครที่สนใจการฝากประจำก็มาลองดูเงื่อนไขของแต่ละธนาคารได้ ดังนี้

ฝากประจำดอกเบี้ยสูง - เงื่อนไขของเงินฝากประจำ

ฝากประจำ ดอกเบี้ยสูง ธนาคารไหนดี

1. ธนาคารออมสิน

ธนาคารแรกที่เราจะมาแนะนำการฝากประจำนั่นก็คือ ธนาคารออมสิน ซึ่งธนาคารออมสินนั้น บุคคลธรรมดาอายุตั้งแต่ 7 ปีขึ้นไป และนิติบุคคลทุกประเภทสามารถฝากได้ มีอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำอยู่ที่ 0.50 – 0.75 % อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำปลอดภาษี 1.30 % (ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ 24 เดือน) โดยจะมีเงินฝากขั้นต่ำ 1,000 บาท ระยะเวลาในการฝาก 3 – 36 เดือน ฝากไม่ครบ 3 เดือน ไม่คำนวณดอกเบี้ยให้ สามารถถอนเงินได้ แต่ถ้ารายการฝากใดมียอดคงเหลือต่ำกว่า 1,000 บาท จะไม่คำนวณดอกเบี้ยให้

7 ธนาคารฝากประจำดอกเบี้ยสูง ธนาคารไหนดี ปี2564 - ธนาคารออมสิน

2. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

สำหรับการฝากประจำกับ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา นั้นมีเงื่อนไขดังนี้ บุคคลธรรมดาและนิติบุคคลสามารถฝากประจำได้ มีอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำอยู่ที่ 0.375 – 0.85 %  และมีอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำปลอดภาษี 1.30% สำหรับเงินฝากประจำปลอดภาษี 24 เดือน 1.25% (ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ 24 เดือน)

สำหรับเงินฝากประจำปลอดภาษี 36 เดือน เงินฝากขั้นต่ำ 1,000 บาท (ปลอดภาษีขั้นต่ำ 500 บาท) ระยะเวลาในการฝาก 3 – 36 เดือน อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำปลอดภาษี 24 เดือน เท่ากับเงินฝากประจำ 24 เดือน บวกเพิ่ม 0.80% อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำปลอดภาษี 36 เดือน เท่ากับเงินฝากประจำ 36 เดือน บวกเพิ่ม 0.50% หากถอนเงินที่ได้ฝากไว้ไม่ถึง 3 เดือน ธนาคารจะไม่จ่ายดอกเบี้ย

ฝากประจำดอกเบี้ยสูง - ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

3. ธนาคารยูโอบี (UOB)

อีกธนาคารที่มีบริการฝากเงินประจำ และดอกเบี้ยที่น่าสนใจนั่นคือ ธนาคารยูโอบี (UOB) ที่เปิดบริการฝากเงินประจำให้กับบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลอายุ 15 ปีขึ้นไปสามารถฝากได้ มีอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำอยู่ที่ 0.50 – 0.85 %

และมีอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำปลอดภาษี 1.50 % (ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ 24 เดือน) และมีเงินฝากขั้นต่ำ 5,000 บาท (ปลอดภาษีขั้นต่ำ 1,000 บาท) ระยะเวลาในการฝาก 3 – 48 เดือน ถอนก่อนครบกำหนด และ ระยะเวลาฝาก < 3 เดือน ไม่มีการจ่ายดอกเบี้ย ถอนก่อนครบกำหนด และระยะเวลาฝาก ≥ 3 เดือน อัตราดอกเบี้ยออมทรัพย์ ณ ขณะนั้น พร้อมหักภาษี ณ ที่จ่าย

สำหรับฝากประจำแบบปลอดภาษียังมี ฟรีประกันอุบัติเหตุตลอดระยะเวลา 24 เดือน ของการฝากเงิน โดยไม่ต้องเสียค่าเบี้ยประกัน ด้วยวงเงิน 2 เท่าของจำนวนเงินที่ท่านจะต้องฝากต่อในบัญชีหลังจากวันที่เกิดอุบัติเหตุ หรือสูงสุดถึง 1,180,000 บาท ต่อบัญชี

7 ธนาคารฝากประจำดอกเบี้ยสูง ธนาคารไหนดี ปี2564 - ธนาคารยูโอบี (UOB)

4. LH BANK

อีกหนึ่งธนาคารที่สามารถฝากประจำได้ พร้อมดอกเบี้ยและเงื่อนไขที่น่าสนใจอย่าง LH BANK หรือ ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ผู้ที่สามารถฝากได้นั้นมีอายุตั้งแต่ 7 ปีขึ้นไป ณ วันเปิดบัญชี เขามีอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำอยู่ที่ 0.85 – 1.15 %  (ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ 24 เดือน)

และฝากประจำปลอดภาษี 24 เดือน รับดอกเบี้ยเท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 12 เดือน วงเงินต่ำสุด + 0.75% ฝากประจำปลอดภาษี 36 เดือน รับดอกเบี้ยเท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 12 เดือน วงเงินต่ำสุด + 1.25% และมีเงินฝากขั้นต่ำ 1,000 บาท ระยะเวลาในการฝาก 3 – 36 เดือน เบิกถอนเงินจากบัญชีก่อนครบกำหนดฝาก ธนาคารคิดดอกเบี้ยตามที่กำหนด หากถอนก่อนกำหนดระยะเวลาน้อยกว่า 3 เดือน ไม่ได้รับดอกเบี้ย

ฝากประจำดอกเบี้ยสูง - LH BANK

5. ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย

ธนาคารที่ได้รับความไว้วางใจมายาวนาน และมีบริการหลายรูปแบบอย่าง ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ที่เปิดให้บริการฝากประจำให้กับบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล โดยมีอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 0.30 – 0.85 % (ไม่มีสมุดคู่ฝาก 0.75 % เมื่อฝากครบ 12 เดือน) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำปลอดภาษี  1.30 % (ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ 24 เดือน) และมีเงินฝากขั้นต่ำ 1,000 บาท ระยะเวลาในการฝาก  3 – 36 เดือน

สำหรับฝากประจำแบบปลอดภาษีจะได้รับประกันคุ้มครองอุบัติเหตุส่วนบุคคลตลอดระยะเวลาฝากฟรี โดยได้รับความคุ้มครองเท่ากับจำนวนเงินฝากเมื่อครบระยะเวลาฝาก (วงเงินสูงสุด 600,000 บาท) หากผู้ฝากมีอายุเกิน 65 ปี จะไม่ได้รับความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล แต่ยังคงได้รับดอกเบี้ยเงินฝาก ตามประกาศอัตราดอกเบี้ยของธนาคาร

ฝากประจำดอกเบี้ยสูง - ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย

6. ธนาคารกสิกรไทย

มากันถึงธนาคารที่มีผู้ใช้บริการมาก และยังมีบริการที่ทันสมัย ครบเครื่องอย่าง ธนาคารกสิกรไทย ที่เปิดบริการฝากประจำให้กับบุคคลธรรมดาอายุตั้งแต่ 15 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป โดยมีอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 0.370 – 0.70 %

อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำปลอดภาษี 1.25 % (ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ 24 เดือน)  และมีเงินฝากขั้นต่ำ 1,000 บาท (ปลอดภาษีขั้นต่ำ 500 บาท) ระยะเวลาในการฝาก 3 – 36 เดือน จ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดระยะเวลาการฝาก ตามระยะเวลาการฝากที่เลือก

ฝากประจำดอกเบี้ยสูง - ธนาคารกสิกรไทย

7. ธนาคารไทยเครดิต

ธนาคารสุดท้ายที่เราจะมาแนะนำในการฝากประจำคือ ธนาคารไทยเครดิต เป็นธนาคารที่มีความน่าเชื่อถือและมีเงื่อนไขดี ๆ เช่นกัน โดยเปิดฝากประจำให้กับบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล โดยมีอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1.10 – 1.50 % อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำปลอดภาษี 2.15 – 2.30 % (ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ 24 เดือน) และมีเงินฝากขั้นต่ำ  1,000 บาท ระยะเวลาในการฝาก 3 – 36 เดือน

หากถอนก่อนครบกำหนดการฝาก ก่อนระยะเวลา 3 เดือน จะไม่ได้รับดอกเบี้ย หากถอนก่อนครบกำหนดการฝากตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป ธนาคารจ่ายดอกเบี้ยอัตราออมทรัพย์ ณ วันฝากเงิน และหักภาษี ณ ที่จ่าย

ฝากประจำดอกเบี้ยสูง - ธนาคารไทยเครดิต

สำหรับใครที่ต้องการจะออมเงินแบบยั่งยืน และออมเงินแบบจริงจัง การฝากประจำก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ดีมาก ๆ โดยเฉพาะเหล่ามนุษย์เงินเดือนที่มีรายได้คงที่ สามารถฝากประจำได้อย่างสบาย การออมเงินแบบฝากประจำนอกจากจะช่วยให้เราออมเงินได้รัดกุม มีวินัยในการใช้จ่ายแล้วนั้น ธนาคารต่าง ๆ ยังมีเงื่อนไข และดอกเบี้ยที่สามารถเพิ่มเงินออมของเราได้เป็นอย่างดี ซึ่งใครที่กำลังหาธนาคารในการฝากประจำ 7 ธนาคารฝากประจำดอกเบี้ยสูง ธนาคารไหนดี ปี2564 รวมธนาคารที่ดอกเบี้ยสูง เงื่อนไขดีประจำปีนี้ให้ได้เลือกกัน

การฝากเงินฝากประจำนั้นหลายคนมักจะฝากเพื่อเป้าหมายในการใช้จ่ายในอนาคต อย่าง การซื้อบ้าน ที่ต้องใช้เงินก้อนใหญ่ สำหรับใครที่เก็บเงินได้ตามเป้าหมาย แล้วกำลังจะซื้อบ้านสักหลัง 4 ปัจจัยที่จะช่วยให้คุณผ่อนบ้านได้อย่างสบาย เป็นตัวช่วยที่จะทำให้คุณวางแผนการใช้เงิน การผ่อนบ้านได้เป็นอย่างดี

และนอกจากเป้าหมายการซื้อบ้าน ซื้อรถ ซื้อที่ดินแล้วนั้น เงินฝากประจำก็ยังมีประโยชน์ต่อการวางแผนการเงินของเราเป็นอย่างดี เพราะหลาย ๆ คนอาจจะเคยผิดพลาดในด้านการใช้เงินกันมาบ้าง ข้อผิดพลาดการเงินในแต่ละช่วงชีวิต ที่คุณควรรู้ เพื่อแก้ไขได้ทัน เป็นข้อผิดพลาดที่มักจะเกิดขึ้นกับหลาย ๆ คนในแต่ละช่วงวัยที่แตกต่างกันที่คุณควรรู้เพื่อที่จะได้วางแผนการใช้เงิน และออมเงินได้ทัน