Editor's Rating

 พร้อมกัน ณ จุดลงเรือแหลมเต๊ะปัน ท่าเรือปากบารา และเตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทางสู่ปราสาทหินพันยอด

6
Curabitur posuere
9
Vestibulum vel erat
5
Proin eu sapien

lipetogo.com

Adang Sea Tour And Transport Service
1076 M.2 Paknam, Langu, Satun, Thailand 91110 No. 41/00379
Tel: 6674 783338, 6687 2875883, 6689 7357637 Fax: 6674 783077
www.adangseatour.com E-mail: adangseatour@hotmail.com

www.facebook.com/AdangSeaTour


ปราสาทหินพันยอดปราสาทหินพันยอด
08.30 น. พร้อมกัน ณ จุดลงเรือแหลมเต๊ะปัน ท่าเรือปากบารา
และเตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทางสู่ปราสาทหินพันยอด
09.00 น. ลงเรือมุ่งหน้าสัมผัสสันหลังมังกร ชมผาใช้หนีฟังประวัติคลองข้ามควาย
09.30 น. ออกเดินทางสู่ปราสาทหินพันยอด ระหว่างทางชมทิวทัศน์ความงามของจันผาพันปี สาหร่ายแดง อ่าวต๊ะโละบิแต และอ่าวหินงาม

09.40 น. ถึงหน้าเขตหมู่เกาะเขาใหญ่
-ล่องเรือคายัคถ้ำพบรัก ถ้ำโละพางของโจรสลัด อุปกาฟ้าเหลือ
-เข้าชมประติมากรรมธรรมชาติสรรสร้างความมหัศจรรย์ของแท่นปราสาทหินน้อยๆดั่งในเทพนิยาย
11.30 น. ล่องเรือสู่หาดทรายหอยและสายลม เพื่อหยุดพักรับประทานอาหารกลางวัน (มื้อ4) แบบฟินๆกับครัวชาวเรือ
12.30 น. ล่องเรือออกจากปราสาทหินพันยอด มุ่งหน้าสู่บ่อน้ำใต้ทะเล (ถ้าโชคดีเจอ) และมุมถ่ายรูปที่มีธรรมชาติสมบูรณ์งดงามและเงียบสงบ
-จากนั่นเดินลัดเลาะเข้าสู่ยุคหิน ข้ามกาลเวลา เราจะพาท่านไปพบกับแหล่งฟอสซิล ยุคหินพาลิโอโซอิก คือยุคแคมเบียนและโอโดวีเซียน
ค้นหาลานฟอสซิลแลนด์ดินแดนยุค 480 ล้านปี ที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทย
-ถ่ายรูปวิวสุดขอบฟ้าและลงมาเล่นน้ำ พายคายัค
15.00 น. ออกเดินทางกลับระหว่างทางผ่านวิวธรรมชาติของหมู่เกาะเขาใหญ่และทรัพยากรสองฝั่งคลองที่อุดมสมบูรณ์
-ฟังตำนานประวัติศาสตร์ตำนานสำเภาเภตรา ผ่านบทเพลงอันไพเราะ
16.00 น. กลับถึงท่าเรือ เดินทางสู่ที่พัก ณ Lake Terrace Resort พักผ่อนตามอัธยาศัย

หมายเหตุ: โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

อั ต ร า ค่ า บ ริ ก า ร ท่ า น ล ะ 8 0 0 บ า ท

อัตราค่าบริการนี้รวม
-ค่าเรือหางยาวและแคนูนำเที่ยว
-ค่าอาหารกลางวัน
-ค่าไกด์นำเที่ยว
-ค่าประกันอุบัติเหตุPrasat Hin Panyod
ปราสาทหินพันยอด
08.30 am. Being ready at Boat drop point, Pakbara pier, preparing yourself before going to Prasat Hin Panyod
09.00 am. Get on the boat heading to impress with Dragon Spine Beach, visiting Pa-Chai-Nee and listening to Khlong Kam Kwai’s history.
09.30 am. Heading to Prasat Hin Panyod, and on the way, watching the beautiful view of Janpa-Panpee, Red seaweed, Tolo-Bitae Bay, and Hin-Ngam Bay.
09.40 am. Arrived at Kao-Yai Islands
– Kayaking at Pobe Rak Cave, Lo Pang Cave (Oop-Pa-Ka-Fa-Laung Pirate’s cave).
– Visiting the amazing of little Prasat Hin created by nature as beautiful as a fairy tale.
11.30 am. Cruising to the shell and windy beach for enjoying having lunch (4th meal) with Sea gypsy.
12.30 am. Cruising from Prasat Hin Panyod heading to the pond under the sea (depends on luck), and taking picture with exuberant nature that’s so beautiful and peaceful.
– After that reverse to the Stone Age across the time, we will bring you to meet with fossil sources of Paleozoic Era that is Cambrian and Ordovician Era. Seeking Fossil Land from 480 million years era that is the oldest of Thailand.
– Taking photos with horizon view, swimming and kayaking.
03.00 pm. Going back, on the way will pass the nature view of Kao-Yai Island and luxuriant resources alongside the canal.
– Listening to history of argosy through the beautiful song.
04.00 pm. Arrived at Pakbara pier and going to Lake Terrace Resort. Take some rest.

Note: This program might be changed as a suitability

Service rate per person: 800 baht
This service included:
– Long-tailed boat and guided canoe cost.
– Lunch cost
– Guide cost
– Accident insurance

Facebook Comments