เกาะอาดัง Adang Island | LIPE TO GOเ ก า ะ อ า ดั ง อาณาจักรแห่งปะการังตั้งอยู่ในหมู่เกาะอาดัง-ราวี เป็นเกาะใหญ่อันดับที่สองรองจากเกาะตะรุเตา เป็นส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติตะรุเตา อยู่ห่างจากเกาะตะรุเตาราว 40 กิโลเมตร อาดัง หรืออุดัง มาจากภาษามลายู ที่มีความหมายว่ากุ้ง เนื่องจากบริเวณนี้อุดมสมบูรณ์ไปด้วยกุ้งทะเล พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูง ป่าไม้ ไม่มีผู้คนอาศัย แต่เป็นแหล่งน้ำจืดที่สำคัญ ชาวประมงได้แวะเวียนมาเก็บน้ำจืดไปใช้ขณะออกเรือในทะเล น้ำตกที่ขึ้นชื่อคือ น้ำตกรัตนา และน้ำตกโจรสลัด ที่นี่มีหน่วยพิทักษ์ของอุทยานแห่งชาติ อยู่ทางตอนใต้ของเกาะเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว ผาชะโด มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ในอดีตโจรสลัดตะรุเตาใช้เป็นจุดสังเกตการณ์เรือสินค้าที่ผ่านไปมา เพื่อคอยดักปล้นยามสบโอกาศเ ก า ะ อ า ดั ง  K o h A d a n g
The island’s name comes from the Malay word “udang” meaning “prawn,” because this area abundant with prawn. It is located on the southwest about 40 kilometers from Tarutao Island, about 60 kilometers from Satun province, is the second largest island in the Tarutao National Marine Park. The areas of the island belong to the jungle and its resident macaques, wild boars, cobras, hornbills and countless other critters. There are two waterfalls and three viewpoints on Koh Adang which provides the best view of Koh Lipe and it takes about 45 minutes to reach the view point.


Facebook Comments